Script

We verwelkomen je met of zonder je eigen percussie instrument (drum, ratel, etc.). Op de aangegeven data starten de ceremonies om 19:30 en eindigen uiterlijk rond 20:45, zodra de energie ‘klaar’ voelt. De ceremonie wordt dan afgesloten, maar leuk als je op eigen gelegenheid doorgaat met drummen en dergelijke.

De ceremonies zijn transformatiecirkels. Het is de bedoeling dat je je intenties meeneemt van dingen die je los wilt laten (denk aan gedrag, trauma of patronen) en wat je hiervoor in de plaats wilt hebben.

Een ceremonie verloopt als volgt:

  1. Voorbereidingen. De plek en spirits worden op Sjamanistische wijze voorbereid met behulp van trancereizen en energiewerk door Vincent en Karen. Dit gebeurt in de week voorafgaand aan de ceremonie;
  2. Intenties zetten. We vragen je om je intenties voor transformatie op briefjes mee te nemen. We gooien de briefjes tijdens de ceremonie in het vuur om gebruik te maken van de transformatiekracht van de maan in combinatie met de spirit van het vuur;
  3. Opbouw. De cirkel wordt opgebouwd op het strand, waar de space die is voorbereid fysiek wordt ingericht en we ontsteken het vuur;
  4. Opening. Om 19:30 wordt de ceremonie geopend door het aanroepen van spirits. Probeer doorvoor aanwezig te zijn. We nodigen dan spirits van onder andere de richtingen, natuur, hulpspirits en krachtdieren uit. We vragen hiervoor de cirkel zo klein mogelijk te houden in verband met verstaanbaarheid. In het bijzonder nodigen we de spirit van de maan en het vuur uit om de transformaties extra kracht bij te zetten;
  5. Lied. Soms zetten we het zetten van de intenties kracht bij door een gezamenlijk zingen van een lied. Hou hiervoor de ‘Belangrijk!’ pagina in de gaten voorafgaand aan de ceremonie, hier zetten we de liederen met tekst op;
  6. Start drummen. Na het openen start het drummen, waarbij Karen op de moederdrum het basisritme aangeeft is het vrij om mee te drummen, zingen, ratelen, dansen. Het basisritme van ongeveer 4 slagen per seconde wordt in het Sjamanisme gebruikt om een trancestaat te bereiken waardoor we contact kunnen maken met alles wat buiten ons normale waarnemingsvermogen ligt;
  7. Loslaten. Het geven van briefjes aan het vuur mag op het moment dat jij voelt dat het het juiste moment is tijdens het drummen;
  8. Dank offer. Het is mooi om als dank voor de spirits b.v. kruiden, salie of tabak te offeren door dit in het vuur te gooien;
  9. Afsluiting. We drummen door tot de energie voor ons ‘klaar’ voelt. De moederdrum stopt het ritme en we sluiten de ceremonie af door de spirits te bedanken voor hun aanwezigheid en inzet;
  10. We ronden de cirkel af en het staat je vrij om zelf door te drummen of dansen, etc.